Contact

Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization
Twarda 51/55
00-818 Warsaw
Poland
www.igipz.pan.pl

The C.K. Norwid Culture Centre
Os. Górali 5
31-959 Cracow
Poland
www.okn.edu.pl

Municipality of Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Slovenia
www.velenje.si

Karlsruhe Institute of Technology
Kaiserstrasse 12
76131 Karlsruhe
Germany
www.kit.edu

Prague 11 Metropolitan District
Ocelikova 672
149 41 Praha 4
Czech Republic
www.praha11.cz

Regional Development Agency of Usti Region, PLC
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Czech Republic
www.rra.cz

Agency for development of Gemer region
Vansovej 711
981 01 Hnúšťa
Slovakia
www.rozvojgemera.sk

Faculty of Economics, University of Ljubljana
KONGRESNI TRG 12
1000 Ljubljana
Slovenia
www.uni-lj.si