ReNewTown expert

Title
Ing. arch
First name
Štefan
Last name
Moravčík
Institution
Ing. arch. Štefan Moravčík – ARCHINFO
Address
Selčianska 118, 976 11 Selce
Country
sk
Status
Other
Involvement of the expert in projects
1• Štátna vedecká oblastná knižnica Nižný Novgorod Ruská federácia (spoluautor: V. Kordík) víťazstvo v medzinárodnej súťaži a následná realizácia 1995 2.Obchodno-administratívne centrum JOPA B. Bystrica Cena za architektúru Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2002 3. Mestská vila M*art*in Bratislava Mudroňova (spolupráca: M. Moravčík) 2002-2010
Specialization of the institution
improvement of conditions and quality of the public spaces between the prefabricated blocks of flats
 
 
Specialization of the institution (description)
Brezno Územný plán sídelnej aglomerácie / spoluautor – V. Letovanec / Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít Banská Štiavnica Riešenie troch zón v centrálnej časti mesta Tisovec – riešenie centrálnej mestkej zóny Martin – riešenie centrálnej mestskej zóny Zóna – „Pred nemocnicou“ Spoluautor – M. Gai